Product Detail
ชุด Art Marker Seikai 36 สี B

ชุดปากการ์คเกอร์ 2 หัว SEIKAI 36 สี เป็นปากกามาร์คเกอร์หัวตัด และหัวพู่กัน คุณสมบัติของน้ำหมึกกันน้ำ และมีความโปร่งใส สามารถระบายซ้อนทับกันได้
เหมาะกับการใช้วาดภาพการ์ตูน, งานออกแบบต่างๆ อาทิเช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบสถาปัตยกรรม
บรรจุอยู่ในกระเป๋ามาร์คเกอร์ จำนวน 36 สี สะดวกต่อการพกพา และเก็บรักษา

รหัสสินค้า : SE819-36B

ราคา 1,363 บาท


ย้อนกลับ 
PREVIOUS | NEXT