แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00001133 16/08/2019 กชกร ทองแดง ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 21/08/2019 Post Office EI093549486TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001134 17/08/2019 ชนชนก อภิบุณย์ชัย รอการชำระเงิน - - -
INV00001135 17/08/2019 ศศิธร ไทยเจริญ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 21/08/2019 Post Office EW413106831TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001136 17/08/2019 ลลิตภัทร สังข์แก้ว รอการชำระเงิน - - -
INV00001137 21/08/2019 Pauline Wesolek ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 23/08/2019 Transport DGARTS
INV00001138 22/08/2019 บัวขาว ผะสม ชำระเงินแล้ว เตรียมการจัดส่ง - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx