แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00001691 02/08/2020 ธนวรรณ ติดยงค์ ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001692 02/08/2020 Yulia Hampton ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001693 03/08/2020 น.ส.รพัชฌา ขาวสะอาด ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 04/08/2020 Post Office ED189149184TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001694 05/08/2020 Miss Suraina Sateebuemah ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/08/2020 Post Office ED189166845TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001695 06/08/2020 Ali Bernie Buga-ay ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/08/2020 Post Office ED189173617TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001696 07/08/2020 อภิสิทธิ์ กาญจนพัชรกิจ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 07/08/2020 Showroom มารับเอง
INV00001697 08/08/2020 กฤชกานต์ พิลาคง ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001698 13/08/2020 SONIA CASTILLO GARCÍA ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001699 13/08/2020 SONIA CASTILLO GARCÍA ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001700 13/08/2020 SONIA CASTILLO GARCÍA รอการชำระเงิน - - -
INV00001701 13/08/2020 นงลักษณ์ พงศ์สุวรรณ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV00001702 13/08/2020 นายนพณัฐ บุญพยุง ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001703 13/08/2020 Clive Roberts รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx