แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00001312 10/01/2020 ชุติมณฑน์ ชยุตม์วงศ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/01/2020 Post Office EI 525480505T ตรวจสอบพัสดุ
INV00001313 10/01/2020 EPIC INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/01/2020 Post Office EI525480496TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001314 11/01/2020 ปนัดดา​ ถิ่นบัวบาน ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001315 14/01/2020 น้ำผึ้ง บุญ​ญ​โ​ส​ภิญ​ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 16/01/2020 Post Office EI541085199TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001316 16/01/2020 พัชรพล ศรีกงหัน ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 17/01/2020 Post Office EI602102131TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001317 20/01/2020 สุดสรรค์ ภัทรายน ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง 21/01/2020 Post Office EI594992725TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001318 21/01/2020 รังสิมา สีมาวงษ์ รอการชำระเงิน - - -
INV00001319 23/01/2020 ธัญญศักดิ์ วินิจฉัยกุล รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx