แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV202400000963 13/07/2024 หจก.เค.ซี.ยู.ซัพพลาย ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 22/07/2024 863700885725 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000964 15/07/2024 ถนัด รัตนแสงหิรัญ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 17/07/2024 863695934172 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000965 15/07/2024 บริษัท ฟีนิกซ์ เบสท์ บิซ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000966 15/07/2024 คุณวาสนา เสถียรธรรมวิทย์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 17/07/2024 863691548436 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000967 15/07/2024 บริษัท ลูเซินท์ อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 17/07/2024 863675637952 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000968 16/07/2024 คุณสุรชัย​ มี​ชุม ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/07/2024 863693711915 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000969 16/07/2024 นิธิศ ธนาดุลวิรสิน ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000970 16/07/2024 Katerina S รอการชำระเงิน - - -
INV202400000971 18/07/2024 วิรนนท์ จิตรักมั่น รอการชำระเงิน - - -
INV202400000972 19/07/2024 TEST รอการชำระเงิน - - -
INV202400000973 22/07/2024 บริษัท ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด รอการชำระเงิน - - -
INV202400000974 26/07/2024 นายแสวง บุญสุทธิ์ รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
massger